Cenník - Bratislava

Vyšetrenie alebo konzultácia s fyzioterapeutom

50 minút

50 EUR

Individuálne cvičenie alebo terapia

(zľava 32/36 eur pri predplatnom)

45 minút

40 EUR

Skupinové cvičenie zamerané na detské ploché nohy/chrbát max 5 detí

40 minút

15 EUR / 1 dieťa

Poradňa psychomotorického vývinu

50 minút

50 EUR

Nácvik správnej manipulácie s dieťatkom

110 minút

100 EUR

Mäkké techniky

20 minút

30 EUR

Mäkké techniky

40 minút

45 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

malý tape

5 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

stredný tape

7 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

veľký tape

9 EUR

Aplikácia kinesiotapu

malý tape

14 EUR

Aplikácia kinesiotapu

stredný tape

17 EUR

Aplikácia kinesiotapu

veľký tape

22 EUR

Fyzikálna terapia

Elektroliečba

1 aplikácia

8 EUR

Ultrazvuk

1 aplikácia

8 EUR

Zľavy

20 % pri objednaní, dohodnutí a úhrade 10 terapií alebo cvičení

– jeden termín stojí 32 EUR

10% pri objednaní, dohodnutí a úhrade 5 terapií alebo cvičení

– jeden termín stojí 36 EUR

2 deti počas spoločného 1,5 hod. termínu je cena 80,- EUR

2 deti počas spoločného 45 min. termínu je cena 50,- EUR