O nás

Katarína Šulavíková

Fyzioterapiu som vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia fyzioterapie som sa zameriavala na chôdzu a nohy. Po škole som pracovala ako fyzioterapeut. Následne som sa rozhodla rozšíriť si svoje obzory a ísť za hranice, do Českej republiky som absolvovala magisterské štúdium na Fakulte tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Dva roky štúdia v Olomouci mi značne rozšírili obzory. Po skončení štúdia v Českej republike som sa opäť vrátila na Slovensko, kde som pracovala vo viacerých zariadeniach ako fyzioterapeut, taktiež som pôsobila ako lektorka cvičenia zdravé nožičky pre deti. Vo svojej praxi som sa často venovala nohám, a to tak u profesionálnych športovcov, ako aj u “bežných ľudí” a najmä detí.

Okrem štúdia na Slovensku a v Českej republike som absolvovala aj viaceré doplňujúce odborné kurzy, workshopy a praxe na Slovensku, ale aj v Českej republike ako napr. DNS, metodika Ľudmily Mojžíšovej, SM systém, Akrálna koaktivačná terapia v pediatrii, Diagnostika a terapia nohy, Kineziotejping, úvod do metódy Rolfing, . V Olomouci som tiež absolvovala Vojtovu metódu časť A  a iné.

Po narodení prvého syna som sa začala ešte viac zameriavať na fyzioterapiu detí a bábätiek a stala som sa aj inštruktorom psychomotorického vývoja dieťaťa v Inštitúte vzdelávania Evy Kiedroňovej v Prahe. 

Vo svojej 13 ročnej praxi sa venujem okrem fyzioterapie aj osvete a vzdelávaniu rodičov, vychovávateľov, pedagógov, zdravotníkov, organizujeme workshopy zamerané na panvové dno, popôrodnú starostlivosť, nožičky, barefoot obúvanie, psychomotorický vývin atď.

Ako matka 3 detí a fyzioterapeutka sa okrem bežnej fyzioterapie špecializujem najmä na detskú fyzioterapiu, poradenstvo ohľadne psychomotorického vývoja a prácu s novorodencami.

V súčasnosti si popri výchove detí dopĺňam vzdelanie v Špecializačnom odbore: Fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja a taktiež absolvujem Certifikovanú pracovnú činnosť: Reflexná terapia podľa Vojtu.