Deti

Individuálne cvičenie s deťmi

Individuálne cvičenie s deťmi väčšinou nasleduje po absolvovaní vstupnej diagnostiky a prebieha hravou formou s ohľadom na vek a potreby dieťaťa. Cvičenie je zamerané na konkrétny problém, a zároveň si cvičením dieťatko osvojuje kladný vzťah k pohybu a spoznáva a učí sa pracovať so svojím telom.