Dospelí

Vyšetrenie fyzioterapeutom

Diagnostika fyzioterapeutom, ako prvý krok na ceste k riešeniu problémov, pozostáva v našom zariadení z 5 častí:

Rozhovor

Na úvod prvého stretnutia si terapeut odoberá anamnézu. Prebieha to formou rozhovoru, kedy cielene volí otázky týkajúce sa vášho problému, aby si urobil prvotný obraz a vytvoril základ pre ďalšie vyšetrenie.

Vyšetrenie

Po rozhovore si terapeut rôznymi technikami a testami vyšetrí danú oblasť, alebo telo ako celok.

Zhodnotenie

Fyzioterapeut stanoví diagnózu. Aj v prípade, ak pacient príde s diagnózou, vždy si terapeut musí daný problém vyšetriť sám, získať o probléme konkrétnu predstavu, pretože jedna diagnóza sa môže u rôznych ľudí prejavovať iným spôsobom.

Vysvetlenie

Fyzioterapeut si na diagnostiku vyhradí dostatok času, aby po zhodnotení stavu mohol pacientovi všetko vysvetliť, v prípade potreby aj za pomoci obrázkov a pomôcok názorne ukázať, pretože pokiaľ problému pacient sám rozumie, vie lepšie spolupracovať a želaný efekt liečby sa dostaví rýchlejšie.

Návrh terapie

Fyzioterapeut povie pacientovi, čo konkrétne (aký typ cvičenia alebo iné techniky) je vhodné na daný problém aplikovať a nastaví terapiu na mieru.

Vyšetrenie alebo konzultácia s fyzioterapeutom

50 minút