Plagiocefália alebo ako predísť zležanej hlavičke u novorodencov

Plagiocefália – zložité slovo, ktoré je pre mnohých tak trochu aj strašiakom. Zležaná hlavička dieťatka trápi nejedného rodiča, pritom sa jej dá v mnohých prípadoch predísť. 

Ako vzniká plagiocefália a ako sa prejavuje
 

Pri pôrode sú kosti lebky dieťatka mäkké, rozostúpenie lebečných švov je väčšie, čo je kvôli tomu, aby mohla hlavička prejsť pôrodnými cestami. V priebehu pôrodu a krátko po ňom môže byť hlavička novorodenca mierne zdeformovaná, čo by sa ale do pár dní malo dostať do normálu.

Keďže novorodenec po pôrode relatívne rýchlo rastie aj hlava dieťatka musí byť pripravená na tento rast. Kosti aj švy lebky sa prispôsobujú rýchlemu rastu mozgu, a preto je dlhšie prítomná malá ako aj veľká fontanela.

A keďže sú kosti ešte dlhší čas mäkké, tak sa veľmi jednoducho prispôsobia neustálemu jednostrannému tlaku v prípade, ak je hlavička novorodenca stále v rovnakej polohe. 

Pri plagiocefálii môže ísť o polohovú plagiocefáliu, alebo plagiocefáliu spojenú s obmedzením pohybu v krčnej oblasti napr. pri diagnóze torticollis ( v mnohých prípadoch je príčina práve nejaký pohybový svalový problém).

Problém je ale v tom, že nejde iba o sploštenie hlavičky. V mnohých prípadoch zležaniu predchádza asymetrické zapájanie svalov krku, trupu, nesprávny, alebo nedostatočný pohybový vývin. Zležaniu hlavičky sa prispôsobuje aj tvár, čiže môže vzniknúť aj asymetria tváre, ktorú si môžeme všimnúť napríklad ako rôznu výšku uší, jedno oko môže byť ďalej od nosa ako druhé, prípadne jedno oko môže byť vyššie, či nižšie položené ako druhé oko, očná štrbina môže byť väčšia alebo menšia ako druhá, môže byť prítomná aj asymetria čela a mnoho iných príznakov. 

Ako predísť plagiocefálii
 

Najlepšia a nejednoduchšia je samozrejme prevencia. Vhodné je dať dieťatko už v prvých týždňoch skontrolovať fyzioterapeutovi. Prevencia spočíva aj vo forme polohovania dieťatka. Minimálne každých 24 hodín je vhodné zmeniť polohu dieťatka v postieľke o 180 stupňov. Ideálne je to po každom preložení do postieľky napr. po každom kojení či odgrgnutí.

Ale aj keď sa dieťatko polohuje je naďalej treba sledovať ako leží, ako má hlavičku. Významným hráčom pri vzniku zležanej hlavičky je aj genetika a z nej vyplývajúci tvar hlavy. Niektorí novorodenci majú hlavičku na temene veľmi vypuklú. Hlava bábätka je veľmi ťažká a novorodenec ju nedokáže svojvoľne otočiť ani udržať na strede v osi tak, aby bola symetricky zaťažená. V tom prípade je možné pomôcť napríklad polohovacím valčekom, alebo vankúšikom či perinkou, aby malo dieťatko hlavičku symetricky na stred.

Taktiež sú detičky, ktoré trávia veľa času v záklone aj v ľahu na chrbátiku (čo nie je správny prejav pohybového vývinu). Vtedy sa tlak na hlavičku presúva vyššie, a je potrebné týmto záklonom zamedziť, nielen kvôli zležaniu, ale záklon celkovo nepriaznivo ovplyvňuje psychomotorický vývin dieťatka.

Samozrejme účinná je aj správna manipulácia s dieťatkom, a to ako prevencia aj ako aktívne cvičenie. Keď je dieťatko držané a pokladané správne, podporí sa aktivita správnych svalov a pohybové vzory, ktoré napomáhajú symetrickému držaniu hlavičky.

Dôležité je taktiež sledovať pohybový vývin dieťatka a nabádať ho k správnej aktivite. Napríklad u hypotonických detí, ktoré sa „menej hýbu“, je predpoklad výskytu plagiocefálie väčší. Avšak, pokiaľ má dieťatko správny a symetrický pohybový vývin, správne stimulované a nabádané k správnej aktivite, spolu s polohovaním a správnou manipuláciou, netreba sa plagiocefálie obávať.

Veľmi účinným riešením zležanej hlavičky je aj nasadenie remodelačnej kraniálnej ortézy tzv. prilbičky. Ja osobne to vidím ako riešenie skôr u ťažších prípadov, ktoré sa nedajú, alebo je to náročnejšie zvládnuť správnym cvičením, polohovaním a ostatnými vecami, pretože helmička do istej miery obmedzuje dieťatko v pohybe. Je síce vyrábaná z ľahkých materiálov, no vzhľadom k váhe a veľkosti dieťatka je preň ťažká, hlavička sa pod ňou môže potiť atď…Ale samozrejme, keď je správne indikovaná, môže výrazne dieťatku pomôcť.

Tak ako všade platí, čím skôr sa s problémom začne správne pracovať, tým menšie sú následky a lepšie sú výsledky terapie. Najlepšia je však samozrejme prevencia, na to netreba zabúdať.

Nebojte sa spýtať vášho pediatra, či fyzioterapeuta pri najbližšej poradni, aby skontroloval aj tvar hlavičky dieťatka, určite vám budú vedieť poradiť.

Ak Vás článok zaujal viac článkov napr. o tom prečo neurýchľovať psychomotorický vývoj dieťatka ako aj o iných témach nájdete na https://feesio.sk/blog/  prípadne sledujte aj naďalej stránku https://www.facebook.com/feesio. Ak chcete skonzultovať stav vášho dieťatka, naučiť sa správne manipulovať s dieťatkom alebo Vás trápia problémy s pohybovým aparátom, radi Vás privítame v našom zariadení Feesio – centrum fyzioterapie v Topoľčanoch, kde sa venujeme rovnako bábätkám ako aj dospelým.