Novorodenec – psychomotorický vývoj a úloha správnej manipulácie
s dieťatkom - časť 2.

V prvej časti tohto článku som písala o tom, akú má bábätko po narodení motoriku, ako ho ovplyvňuje správna a nesprávna manipulácia a uviedla som základné zásady tejto manipulácie. Taktiež som načrtla niektoré rady týkajúce sa správnej manipulácie s novorodencom.

Keďže ide o druhú časť článku, ktorá nadväzuje na prvú, pre pochopenie uvedených myšlienok Vám odporúčam pred čítaním tohto textu si najprv prečítať prvú časť tohto článku: Novorodenec –psychomotorický vývoj a úloha správnej manipulácie s dieťatkom – časť 1.

V tejto druhej časti sa pokúsim upozorniť na ďalšie potrebné veci (z bežného života), poukážem na to, čo robiť, aby mohlo dieťatko kvalitne napredovať vo svojom vývoji. Taktiež sa budem venovať ďalším radám týkajúcich sa manipulácie s dieťatkom.

Okrem už skôr spomínaných potrieb novorodenca, ktoré potrebuje k správnemu vývinu, potrebuje aj dostatok sociálneho kontaktu. Síce ešte poriadne nevidí, ale vníma hlas, vôňu matky, zvuky okolia a postupne aj obrysy tváre z istej vzdialenosti. Treba s ním komunikovať, rozprávať mu, spievať, komentovať veci, čo s ním robíme. Je to aj dobrý základ pre tvorbu reči. Samozrejme treba si dieťatko často brať do náruče, pokladať si ho na hrudník, aby cítilo teplo, dych, tlkot srdca mamy, to, na čo bolo z bruška zvyknuté.

Ďalej je potrebné pripraviť dieťatku aj správne prostredie, v ktorom sa bude najčastejšie vyskytovať. Keďže také maličké dieťatko hlavne leží, najviac času trávi v postieľke, resp. kolíske; týchto nájdeme množstvo druhov a variant v nádherných prevedeniach, ale dajte si pozor na to, aby boli postieľka či kolíska správne nastavené. Ideálne je nastaviť ich do správnej vodorovnej polohy (podľa vodováhy).

Stačí aj malý odklon od roviny a telo dieťatka sa tomu prispôsobí (tým, že je nestabilné na chrbátiku a ešte nemá vytvorenú stabilnú stredovú os, o ktorú sa má neskôr oprieť), začne viac “prepadávať” na jednu stranu, a tým následne môže začať používať jednu stranu tela viac ako druhú.

Tak isto je potrebné bábätko otáčať v postieľke o 180 stupňov. Dôvod je taký, že väčšina postieľok ostáva stále v jednej polohe a nezvykneme ju otáčať. A keďže dieťatko je veľmi zvedavý tvor, bude hľadať veci čo ho zaujímajú: okno, svetlo, obrazy, skrine, rodičov, ktorí k nemu pristupujú k postieľke neustále z jednej strany a pod. Týmto si dieťa môže vytvárať taktiež nejaký pohybový návyk, pretože je tým nútené neustále otáčať hlavičku na jednu stranu, a teda zapájať svaly na jednej strane tela inak ako na druhej. Dôsledkom toho môže byť, že začne preferovať jednu stranu tela viac ako druhú a už tu môžu vznikať základy skolióz, zležaných záhlaví a pod. Tým, že dieťatko budeme otáčať niekoľko krát za deň raz na jednu, raz na druhú stranu, docielime to, že na veci, čo ho zaujímajú, sa bude pozerať z oboch strán a eliminujeme tak riziko toho, že dieťa bude preferovať jednu stranu pred druhou.

Kolotoče a obrázky nad postieľkou. Je potrebné dať pozor, aby kolotoč nebol príliš vysoko nad bábätkom (tým myslím horizontálnu vzdialenosť – blízko pri hlavičke). Je vhodnejšie, aby bol skôr v úrovni hrudníka až pupka, pretože, ak je príliš vysoko, tak toto núti dieťatko ísť do mierneho záklonu.

Pokiaľ je nižšie, núti ho to pozrieť sa trošku dolu a tým sa šija mierne pretiahne a neprovokuje sa záklon. Pozor aj na obrázky nad postieľkou, aby ich dieťatko nemalo za hlavou (to isté aj nad prebaľovacími pultmi), opäť to provokuje záklon, ktorý sa snažíme eliminovať.

Veľmi dôležitou súčasťou vývinu dieťatka sú rituály. Jedna činnosť, ktorá sa opakuje v rovnaký čas, na rovnakom mieste, rovnakým spôsobom. Dieťa potrebuje vedieť, čo a kedy sa s ním bude diať. Keď to vie, tak lepšie spolupracuje a je pokojnejšie, kľudnejšie. Rituály mu dávajú istotu. Môže to byť napríklad ukladanie na spánok, kúpanie, kojenie, spoločné čítanie, hranie sa, ,sociálny kontakt atď. Tieto rituály je vhodné zaradiť už od narodenia a dieťatko sa vám za to odmení.

Aby dieťatko mohlo napredovať v psychomotorickom vývine v plnej kvalite, začiatok je veľmi dôležitý; je to podobné, ako keď staviate vežu a prvú a druhú kocku dáte na seba zle, veža sa vám za chvíľu zrúti (keďže momentálne staviame doma množstvo veží, viem o čom hovorím😊). Tak aj u dieťatka v pohybovom vývoji nadväzuje jeden krok na druhý, a ak prvé chvíle vo vývoji nebudú správne, je veľký predpoklad, že sa tie chyby budú ukazovať aj v neskorších míľnikoch psychomotorického vývinu a jeho kvalita nebude taká, aká by mohla byť.

Vyššie uvedené je len základný náčrt toho, čo môžete pre vaše dieťatko (a teda aj pre seba) urobiť od prvých chvíľ, aby sa mohlo vyvíjať čo najlepšie a aby ste aj vy prežili tieto nezabudnuteľné chvíle čo možno najpokojnejšie a bez zbytočnej nervozity a stresu.

Ak Vás článok zaujal, sledujte aj naďalej stránku https://www.facebook.com/feesio alebo ak chcete poradiť ohľadne psychomotorického vývinu alebo správnej manipulácie s bábätkom, radi Vás privítame v našom zariadení Feesio – centrum fyzioterapie v Topoľčanoch.