Vplyv panvového dna na držanie tela a zotavenie po pôrode

V mojej praxi sa stretávam s tým, že drvivá väčšina pacientov má chybné držanie tela. Týka sa to rovnako žien, ako aj mužov. Avšak u žien sa tento problém môže zvýrazniť počas tehotenstva a po pôrode.

Pôrod dá ženskému telu zabrať po viacerých stránkach, a týka sa to aj správnej postúry. Centrom pohybu nášho tela, je tzv. hlboký stabilizačný systém (ďalej len HSS). Ten je tvorený skupinou svalov, ktoré riadia držanie tela nielen staticky, ale aj dynamicky v každej sekunde každého vykonaného pohybu. HSS je tvorený hlavne nasledovnými štruktúrami: bránica, m. transversus abdominis, panvové dno a samozrejme aj svaly chrbta – mm. multifidi. Na to, aby naše telo fungovalo tak, ako má, je nutné, aby každá z týchto zložiek HSS plnila svoju funkciu a tieto svaly spolupracovali. Ak je HSS dostatočne silný a funguje správne, poskytuje oporu chrbtici, čo znižuje riziko zdravotných problémov, preťaženia resp. oslabenia, úrazov atď. Bohužiaľ, naším životným štýlom, sedením sa HSS dostáva do úzadia, oslabuje sa, čo môže spôsobovať rôzne zdravotné problémy ako bolesti chrbta, bedrových kĺbov, bolesti hlavy, migrény, problémy s rovnováhou a nesprávne držanie tela.

Počas tehotenstva a prípravy tela na pôrod sa držanie tela u žien prirodzene mení, a to aj v súvislosti s narastajúcou váhou a veľkosťou dieťatka. Transverzálny brušný sval sa rozťahuje a oslabuje, bránica je utláčaná a jej pohyby sa zmenšujú, panvové dno nesie ťarchu celej maternice, ako aj pribranej hmotnosti mamičky, pričom chrbát sa to snaží celé „zachraňovať“ a podporovať, čím sa veľmi preťažuje, čo spôsobuje časté bolesti chrbta počas tehotenstva.

Potom príde pôrod. Pôrod je sám o sebe náročným procesom, ktorý má veľký vplyv na ženské telo, ale predovšetkým panvové dno (aj rôznymi zásahmi ako sú nástrihy, poranenia nervov, natrhnutia svalov, odtrhnutie úponov svalov a pod.) ním trpí. Podobne to platí aj po sekcii, pretože rez prebieha priamo cez všetky vrstvy: kožu, podkožie, fascie, obaly svalov, svaly až samotnú maternicu. Ide o náročný operačný zásah, brušné svaly sú tým vyradené na dlhší čas a samotné sa potrebujú zotaviť. Keď je dieťatko na svete, začína proces rekonvalescencie, v ktorom nastupuje hormón oxytocín, ktorý pomáha pri zavinovaní maternice a pomáha roztiahnutým brušným svalom dostať sa do čo najlepšej pôvodnej formy. Panvové dno sa po tehotenstve a pôrode tiež potrebuje zotaviť, postupne sťahovať a sfunkčniť sa. Počas tohto obdobia je náš hlboký stabilizačný systém do istej miery „vyradený z hry“ a nemôže naplno plniť svoju funkciu, čo spôsobuje okrem iného aj nesprávne držanie tela. Ak dáme dokopy nesprávne držanie tela, nesprávne pohybové návyky spred tehotenstva a stav HSS po pôrode, môže dôjsť k viacerým zdravotným problémom.

Aj z uvedených dôvodov je veľmi dôležité hneď po pôrode cielene HSS zapájať do funkcie, čím sa posilňuje a aktivuje. Samozrejme nemám na mysli žiadne krkolomné cviky. Na začiatok stačí jednoduchá aktivácia bránice, rôzne dychové cvičenia, postupne sa snažiť „zobudiť“ transverzálny brušný sval (to je ten, čo sa aktivuje pri kašlaní, kýchaní atď., a teda sa nemusíte báť ho zapájať). Tak isto je dôležité vedome sa snažiť pracovať s panvovým dnom, a to aj keď máte pocit, že sa ani trošku nepohne. Už len to, že si ten pohyb predstavujete a snažíte sa ho urobiť, má obrovský význam. 

Konkrétne cviky v tomto článku rozoberať nebudem, lebo ide o cviky, ktoré je vhodné aspoň prvýkrát robiť pod dohľadom niekoho skúseného, aby sa mamičky naučili svaly aktivovať správnym spôsobom.

Nosenie dieťatka a držanie tela Mamičky, ktoré sa rozhodli nosiť svoje dieťatko (samozrejme malo by ísť o ergonomické nosenie) už od narodenia, by si mali dávať ešte väčší pozor. Aj keď dieťatko váži v priemere cca tri kilá, pre organizmus v takom vyčerpanom stave to môže byť náročnejšie ako sa zdá. Je potrebné dopriať nášmu telu dostatočný čas na regeneráciu po pôrode. Môj osobný názor je, že s nosením na dlhší čas je dobré počkať aspoň dva až tri mesiace, kým sa mamička naučí svaly znovu vnímať, ovládať a bude si tým pádom vedieť dať pozor aj na držanie tela pri nosení dieťatka. Veľmi často vidím aj vonku mamičky s dieťatkom síce v správnom ergonomickom nosiči, aby dieťatku bolo dobre, ale mama má také zlé držanie tela, že sa to môže čoskoro odraziť na jej zdravotných problémoch – napr. migrény, bolesti krku, hrudnej, či driekovej oblasti chrbtice, bolesti v oblasti panvy, bedrových kĺbov atď. Pri nosení dieťatka je síce dôležité dať pozor, aby bolo v šatke či nosiči správne uviazané a aby sa cítilo čo najlepšie, ale (čo je podľa môjho názoru tiež veľmi dôležité a na čo sa niekedy zabúda) dať pozor aj na maminu, aby sa dala do čo najlepšieho zdravotného stavu a naučila sa správne držať telo a používať svaly.

Pokiaľ sa panvové dno dostatočne nevráti do pôvodného stavu, môže sa to prejaviť inkontinenciou (močovou ale aj stolice, či plynov), prolapsom, rôznymi bolesťami svalov panvového dna, problémami pri sexuálnom styku, problémami s močením, vyprázdňovaním a rôznymi inými problémami. Mnoho z týchto problémov sa nemusí prejaviť hneď, ale časom, ako starneme, sa aj naše svaly prirodzene oslabujú, a preto môžu tieto problémy vyplávať na povrch neskôr.

Aj keď je tehotenstvo a pôrod jedným z najkrajších (ale aj najťažších) období v živote ženy, v ktorom matka prirodzene myslí najmä na dieťatko, nemala by zabúdať na svoje vlastné telo, odmení sa jej za to, pretože, čo investujeme do seba teraz, má veľkú návratnosť v budúcnosti.

Ak Vás článok zaujal, sledujte aj naďalej stránku https://www.facebook.com/feesio alebo ak chcete skonzultovať alebo skontrolovať Váš stav alebo poradiť konkrétne cviky, radi Vás privítame v našom zariadení Feesio – centrum fyzioterapie v Topoľčanoch.