O nás

Sme zdravotnícke zariadenie v odbore fyzioterapia s prevádzkami v Bratislave a v Topoľčanoch.

Okrem „bežnej fyzioterapie“ poúrazových a pooperačných stavov detí, dospelých, športovcov... sa zameriavame aj na novorodencov, deti, tehotné ženy a matky po pôrode.

Vyšetrenia a cvičeni detí sa snažíme viesť hravou formou tak, aby sa deti na terapiu tešili, a zároveň aby aj rodičom bolo vysvetlené, kde sú problémy a ako s nimi pracovať. U detí sa špecializujeme najmä na diagnostiku detských nôh (ploché nohy, valgózne členky atď.), vyšetrenie držania tela, nácvik manipulácie s novorodencom a zhodnotenie psychomotorického vývinu.

Naše zdravotnícke zariadenie založila fyzioterapeutka Mgr. Katarína Šulavíková - FyzioKatka

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá sa už počas štúdia a následnej praxe venovala najmä nohám a chôdzi. Po skončení školy a popri výchove detí sa stala aj inštruktorom psychomorického vývoja dieťaťa v Inštitúte vzdelávania Evy Kiedroňovej v Prahe a začala sa viac orientovať na fyzioterapiu detí.

Aj preto je v našom zariadení práve na psychomotorický vývoj kladený značný dôraz. Keďže viaceré problémy dospelých ľudí, sa dajú odstrániť ich včasných podchytením v detstve, špecializujeme sa na diagnostiku detí.

Vo svojej praxi využívame množstvo techník a metodík a vždy sa zameriavame nielen na odstránenie bolesti, ale na zistenie jej príčiny, aby mala terapia dlhodobý účinok.

Okrem diagnostiky a cvičení sa venujeme aj vzdelávaniu rodičov, vychovávateľov, pedagógov, zdravotníkov, organizujeme workshopy, kde sa sa snažíme šíriť osvetu o tom ako sa nožičky do prvého roka života vyvíjajú, ako ich správne podporovať, ukazujeme cviky, ako predísť plochým nohám alebo ako s nimi pracovať. Na našej stránke pravidelne pridávame nové články a tipy, zamerané na detí, pôrod, popôrodnú starostlivosť, nožičky, barefoot obúvanie, psychmotorický vývin a iné.