Cenník - Topoľčany

Vyšetrenie alebo konzultácia s fyzioterapeutom

45 minút

40 EUR

Individuálne cvičenie alebo terapia

25 minút

25 EUR

Individuálne cvičenie alebo terapia

45minút

35 EUR

Skupinové cvičenie zamerané na detské ploché nohy/chrbát 2 - 3 deti

40 minút

14 EUR / 1 dieťa

Skupinové cvičenie zamerané na detské ploché nohy/chrbát 4 - 5 deti

40 minút

10 EUR / 1 dieťa

Poradňa psychomotorického vývinu

50 minút

40 EUR

Nácvik správnej manipulácie s dieťatkom

110 minút

75 EUR

Mäkké techniky

20 minút

25 EUR

Mäkké techniky

40 minút

40 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

malý tape

4 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

stredný tape

6 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

veľký tape

8 EUR

Aplikácia kinesiotapu

malý tape

11 EUR

Aplikácia kinesiotapu

stredný tape

14 EUR

Aplikácia kinesiotapu

veľký tape

18 EUR

Klasická masáž

30 minút

25 EUR

Klasická masáž

50 minút

35 EUR

Reflexná masáž

30 minút

25 EUR

Reflexná masáž

50 minút

35 EUR

Športová masáž

30 minút

25 EUR

Športová masáž

50 minút

35 EUR

Manuálna lymfodrenáž

50 minút

35 EUR

Manuálna lymfodrenáž

120 minút

70 EUR

Bankovanie

30 minút

25 EUR

Terapia suchou ihlou

10 EUR

Terapia suchou ihlou

10 EUR

Zľavy

20 % pri objednaní, dohodnutí a úhrade 10 terapií alebo cvičení

10% pri objednaní, dohodnutí a úhrade 5 terapií alebo cvičení

2 osoby počas spoločného 1,5 hod. termínu je cena 65,- EUR

2 osoby počas spoločného 45 min. termínu je cena 40,- EUR