Cenník - Topoľčany

Vyšetrenie alebo konzultácia s fyzioterapeutom

50 minút

30 EUR

Individuálne cvičenie alebo terapia

30 minút

20 EUR

Individuálne cvičenie alebo terapia

50 minút

30 EUR

Skupinové cvičenie zamerané na detské ploché nohy/chrbát 2 - 3 deti

40 minút

14 EUR / 1 dieťa

Skupinové cvičenie zamerané na detské ploché nohy/chrbát 4 - 5 deti

40 minút

10 EUR / 1 dieťa

Poradňa psychomotorického vývinu

45 minút

30 EUR

Nácvik správnej manipulácie s dieťatkom

120 minút

60 EUR

Mäkké techniky

20 minút

15 EUR

Mäkké techniky

40 minút

30 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

malý tape

3 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

stredný tape

5 EUR

Aplikácia kinesiotapu počas inej terapie

veľký tape

7 EUR

Aplikácia kinesiotapu

malý tape

10 EUR

Aplikácia kinesiotapu

stredný tape

13 EUR

Aplikácia kinesiotapu

veľký tape

17 EUR

Klasická masáž

30 minút

20 EUR

Klasická masáž

50 minút

30 EUR

Reflexná masáž

30 minút

20 EUR

Reflexná masáž

50 minút

30 EUR

Športová masáž

30 minút

20 EUR

Športová masáž

50 minút

30 EUR

Manuálna lymfodrenáž

50 minút

30 EUR

Manuálna lymfodrenáž

120 minút

60 EUR

Bankovanie

30 minút

20 EUR

Terapia suchou ihlou

8 EUR

Zľavy

20 % pri objednaní, dohodnutí a úhrade 10 terapií alebo cvičení

10% pri objednaní, dohodnutí a úhrade 5 terapií alebo cvičení

2 deti počas spoločného 1,5 hod. termínu je cena 50,- EUR