Deti

Vyšetrenie a diagnostika diastázy
v detskom veku

Diastáza brušných svalov nie je problémom iba žien po pôrode. Vyskytuje sa v každom veku bez ohľadu na pohlavie, častokrát už u detí do jedného roku.

Diastáza je rozostúpenie brušných svalov, ktoré u detí vzniká napríklad pri nesprávnom psychomotorickom vývine alebo aj ako sprievodný jav zníženého svalového tonusu.

Vidieť ju ako vypuklinku v strede bruška napr. keď sa dieťatko dvíha z ľahu do sedu ako pri brušákoch.

Aby bol vývoj dieťatka správny, je potrebné diastázu čím skôr podchytiť. Okrem terapie s fyzioterapeutom je veľmi dôležitá správna manipulácia s dieťatkom, pretože to, ako s dieťatkom manipulujeme, a tým mu ukazujeme, ako by to malo ono robiť, ovplyvňuje jeho pohybové návyky a aktivitu svalov.

Diastáza v mnohých prípadoch nie je taký obrovský strašiak, ale je vhodné, aby bolo dieťatko sledované, aby sa predišlo súvisiacim problémom v neskoršom veku, ako napríklad zlé držanie tela, problémy s driekovou chrbticou, nesprávne zapájanie bránice pri dýchaní a mnohé iné.